قیرپاش،قیرپاشی بر روی تراشه آسفالت

زینالی: ۰۹۲۱۶۳۷۸۵۲۷

قیرپاشی بر روی تراشه آسفالت با دستگاه ماشینی و سریع و قیرپاش دستی جهت پاشیدن قیر و گازوئیل بر روی تراشه آسفالت و پاشیدن قیر ام سی بر روی ستونهای پلها با قیر پاش دستی آسفالتکاری و پخش تراشه آسفالت در تهران و کرج

زینالی

تهران > تجریش

۰۹۲۱۶۳۷۸۵۲۷

Email

آدرس: تهران

تعداد بازدید: ۱۲۹

به روز رسانی: امروز ۰۰:۱۲

شناسه آگهی: ۱۲۳۱۱۴۴

تازه های قیرگونی و ایزوگام در تجریش