حسابداری و حسابرسی در تجریش

شرکت حسابداری و خدمات مالی شکیباتراز

شرکت حسابداری و خدمات مالی شکیباتراز ارائه دهنده و مجرای کلیه خدمات حسابداری بر اساس تغیرات جدید قانون مالیات های مستقیم (لازم الاجراء از ابتدای سال 95)، کلی...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۰۲ | شاهرخ شهابی

اظهار نامه مالیاتی عملکرد،ارزش افزوده و گزارش فصل

تهیه و تنظیم اظهار نامه مالیاتی ،اظهاز نامه ارزش افزوده ،گزارش فصلی سه ماهه شرکتهای حقوقی و مشاغل حقیقی بند الف و بند ب،و گزارش های فصلی سالهای قبل در اسر...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | خانم ابراهیمی